Finanţare

Ca urmare a adresei Direcţiei Generale Management şi Resurse Umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu numărul 539/DGMRU/04.05.2016, s-a hotărât publicarea informaţiilor despre finaţarea de bază din sume defalcate din TVA primite de la bugetul local, astfel:

  • Suma primită de la bugetul local de către unitatea de învăţământ acreditată;
  • Nivelul de învăţământ acreditat/specializări/calificări profesionale acreditate pentru care unitatea de învăţământ a primit finanţarea;
  • Numărul de elevi corespunzător nivelului de învăţământ acreditat/specializările/calificările profesionale acreditate pentru care unitatea de învăţământ a primit finanţare;
  • Modul de utilizare a sumei primite de la bugetul local de către unitatea de învăţământ acreditată – plata drepturilor salariale, bunuri şi servicii.

 

%d blogeri au apreciat: