Alte activităţi

HOLOCAUSTUL

Proiectarea activității

 

Denumire activitate Holocaustul
Loc de desfășurare Liceul Particular Marin Coman – GalațiEtajulal II-lea, sala 3Ora 1100
Data 09 octombrie 2012
Durata 120 de minute
Grup țintă 12 de elevi16 – 18 ani
Responsabili Prof.Ibănescu FlorentinaProf. Maria Vlase
Context Rememorarea atrocităților Holocaustului
Obiectiv principal Informarea adolescenților despre riscurile abuzului de putere
Obiective derivate Explicarea termenului holocaustStabilirea trăsăturilor distinctiveIdentificarea victimelor holocaustului

Enumerarea actiunilor de exterminare in masa a evreilor

Obiective afective Conștientizarea gravității acestui moment din istoria omeniriiCombaterea atitudinilor discriminatorii și a actelor de șovinismSensibilizarea adolescenților referitor la trecutul evreilor
Resurse procedurale Discuție, studiu de caz, vizionare de filme educative
Resurse materiale videoproiector, laptop, revista, film educativ
Desfășurarea activității propriu-zise Elevii selectați să participe la activitate vor lua loc în sală.Se vor prezenta materialele informativeVizionarea filmului Lista lui Schindler

Concluzii

Diseminare Discuție în cadrul consiliului profesoralDiscuții în cadrul ședințelor de consiliereArticol în revista școlii

Şcoala VERDE

001 Afis ZIBO-fata-National

CONVENTIE COLABORARE

NR. ___/__________

I.)               PARTILE CONTRACTANTE

Partle contractante:

–         ASOCIATIA ZIBO HELP cu sediul in Satu Mare str. Avram Iancu nr. 2 judetul Satu Mare, avand Cod Fiscal  25478680 reprezentata prin Presedinte Daniela Christian, denumita in continuare ZIBO, pe de o parte,

si

–         Unitatea de Invatamant _____________________ cu sediul in _____________________________, avand Cod Fiscal __________________ reprezentata prin ______________avand functia de DIRECTOR denumita in continuare PARTENER, pe de alta parte,

de comun acord si dupa negocierea individuala a fiecarei clauze contractuale au convenit urmatoarele:

II.)            OBIECTUL CONVENTIEI

Partile contractante vor colabora in vedere implementarii   programului: “Scoala pentru o Romanie Verde”

– In acest scop, Zibo va propune si organiza in perioada 01.X .2012-30 VI.2013 actiuni de colectare hartie si PET – uri in unitatea de invatamant, conform regulamentului disponibil pe site-ul http://www.zibo.ro;

– Zibo, prin intermediul sponsorilor proprii va oferi participantilor la actiuni premii lunare, anuale, diplome si alte recompense conform regulamentului programului disponibil pe site-ul www.zibo.ro;

-Zibo va achita unitatii de invatamant, in contul ______________________________________ suma de 1000 lei pentru fiecare 10 tone colectate si predate in cadrul programului; la solicitarea unitatii de invatamant, suma poate fi achitata si in produse.

– Zibo va oferi de asemenea, prin intermediul sponsorului propriu, in maxim 3 saptamani de la ridicarea PET-urilor, unitatii de invatamant, cate 50 caiete si 50 pixuri pt. fiecare 500 PET-uri de Aqua Carpatica colectate;

– Zibo, prin intermediul societatilor partenere, va proceda la ridicarea hartiei, lunar, in cadrul judetelor cu cel putin 10 scoli inscrise in program, sau la strangerea unei cantitati minime  ce urmeaza a fi comunicata pe site-ul programului;

–         Partenerul va promova actiunea in randul copiilor si al parintilor;

–         Partenerul va lua masuri pentru organizarea in cadrul unitatii de invatamant a punctelor de colectare hartie si PET-uri;

–         Partenerul va pune la dispozitia Zibo, prin intermediul societatilor partenere, cantitatile colectate;

–         Profesorul / profesorii coordonatori (delegatii partenerului cu responsabilitati in coordonarea si urmarirea programului) sunt ______________________________________________________

–         Partenerul participa la program cu un numar de _____ elevi din totalul _____de elevi ai scolii reprezentand un nr _____clase.

–         Adresa de corespondenta a Zibo este: invatamant@zibo.ro, pentru incheierea parteneriatelor si detalii despre program, respectiv eco@zibo.ro pentru organizarea colectarii, stabilirea datelor de transport pentru deseurile colectate, livrarile preselor de compactare PET-uri, acordarea si transmiterea premiilor lunare, anuale, diplomelor si a celorlalte recompense.

    III.)   DURATA CONVENTIEI

Prezenta conventie se incheie pe o durata limitata, de 9 luni, incepand cu data semnarii conventiei si pana la data de  30 VI.2013.

In situatia in care nici una din parti nu notifica celeilalte parti incetarea conventiei prin ajungerea la termen, cu cel putin 15 zile inanite de data expirarii conventiei, aceasta se prelungeste automat pentru perioada anului scolar 2013-2014.

IV.) ALTE CLAUZE

–         Orice neînţelegere cu privire la executarea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă.

–         Neînţelegerile nesoluţionate potrivit alineatului precedent sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun de la sediul ZIBO.

ASOCIATIA ZIBO HELP         UNITATEA DE INVATAMANT                         

                                                      _____________________________

%d blogeri au apreciat: