Bacalaureat

Examenul naţional de Bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru ataşat.

Sursa: https://www.edu.ro/bacalaureat

Organizare desfasurare examen bacalaureat 2021

Calendar bacalaureat 2021

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CARE DORESC SA SE INSCRIE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE – IULIE 2021

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea IUNIE – IULIE 2020, se realizează în perioada 31 mai – 4 iunie 2021, între orele 8.00 – 14.00.

Pentru înscriere, ABSOLVENTII DIN SERIE CURENTA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 2 poze ¾ (de diplomă),

ABSOLVENTII DIN SERIE ANTERIOARA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– foaie matricolă liceu – copie/original,

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 2 poze ¾ (de diplomă)

BACALAUREAT – 2021

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Nr.

Crt.

Acte

Forma de prezentare

Menţiuni

1.

Cerere de inscriere Original Se obtine de la secretariatul liceului

2.

Buletin/Cartea de identitate Original/Copie xerox

3.

Certificat de nastere Original/Copie xerox

4.

Certificat de casatorie Original/Copie xerox In cazul persoanelor care si-au schimbat numele dupa casatorie

5.

Foaia matricola IX-XII/XIII Original/Copie xerox

6.

Doua poze 3/4 tip diploma Necesare pentru Diploma de Bacalaureat si Certificatul de absolvire a liceului(pentru absolvenţii din serie curentă)
*Candidatii au dreptul sa sustina examenul de Bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe ce se stabilesc anual de catre MEN (Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2011, Anexa 2 la OMECTS Nr 4799/31.08.2010)

 

%d blogeri au apreciat: