Bacalaureat

ANUNȚ

Absolvenții Liceului Teoretic „Marin Coman”, care s-au înscris la Examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017, vor susține probele scrise la Colegiul Tehnic „Radu Negru”.

Candidații din seriile anterioare, care au susținut de cel puțin două ori examenul de bacalaureat, au obligația sa plătească taxă de examinare, la liceul unde vor susține probele scrise și să prezinte copie după chitanță la secretariatul Liceului „Marin Coman”, în vederea completării dosarului.

PROBELE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE SI DIGITALE , SE VOR DESFĂȘURA ÎN INCINTA LICEULUI TEORETIC „MARIN COMAN”, ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 AUGUST 2017.

REZULTATE BAC SESIUNEA IUNIE -IULIE 2017 (alfabetic)

Informaţii despre BACALAUREAT de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi se află aici

Metodologie bacalaureat 2017 – ORDINUL OMENCŞ nr. 5070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2016, şi Calendar bacalaureat 2017

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CARE DORESC SA SE INSCRIE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea august – septembrie 2017, se realizează în perioada 11 – 14 iulie 2017, (pentru cei ce promovează examenele de corigenţe –  27 iulie), intre orele 8.00-13.00.

Pentru înscriere, ABSOLVENTII DIN SERIE CURENTA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 10 poze ¾ (de diplomă),

– 25 lei.
ABSOLVENTII DIN SERIE ANTERIOARA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– foaie matricolă copie/original,

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 2 poze ¾ (de diplomă)

BACALAUREAT – 2017

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Nr.

Crt.

Acte

Forma de prezentare

Menţiuni

1.

Cerere de inscriere Original Se obtine de la secretariatul liceului

2.

Buletin/Cartea de identitate OriginalCopie xerox

3.

Certificat de nastere OriginalCopie xerox

4.

Certificat de casatorie OriginalCopie xerox In cazul persoanelor care si-au schimbat numele dupa casatorie

5.

Foaia matricola IX-XII/XIII OriginalCopie xerox

6.

Zece poze tip diploma Necesare pentru Diploma de Bacalaureat si Certificatul de absolvire a liceului(pentru absolvenţii din serie curentă)

7.

Contravaloarea actelor de studii tipizate 25 RON
*Candidatii au dreptul sa sustina examenul de Bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe ce se stabilesc anual de catre MECTS (Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2011, Anexa 2 la OMECTS Nr 4799/31.08.2010)


%d blogeri au apreciat asta: