Bacalaureat

Metodologie bacalaureat 2018 – ORDINUL OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018, şi Calendar bacalaureat 2018

Sursa: https://www.edu.ro/bacalaureat

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CARE DORESC SA SE INSCRIE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2018

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea august – septembrie 2018, se realizează în perioada 10 – 13 iulie 2018, între orele 8.00-13.00 şi 27 iulie 2018 pentru cei ce au promovat examenele de corigenţe.

Pentru înscriere, ABSOLVENTII DIN SERIE CURENTA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 2 poze ¾ (de diplomă),
ABSOLVENTII DIN SERIE ANTERIOARA, au obligația să prezinte la serviciul secretariat următoarele documente:

– foaie matricolă copie/original,

– carte identitate – copie/original,

– certificat de nastere – copie/original,

– certificat de casatorie (unde este cazul) – copie/original,

– 2 poze ¾ (de diplomă)

BACALAUREAT – 2018

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Nr.

Crt.

Acte

Forma de prezentare

Menţiuni

1.

Cerere de inscriere Original Se obtine de la secretariatul liceului

2.

Buletin/Cartea de identitate OriginalCopie xerox

3.

Certificat de nastere OriginalCopie xerox

4.

Certificat de casatorie OriginalCopie xerox In cazul persoanelor care si-au schimbat numele dupa casatorie

5.

Foaia matricola IX-XII/XIII OriginalCopie xerox

6.

Doua poze tip diploma Necesare pentru Diploma de Bacalaureat si Certificatul de absolvire a liceului(pentru absolvenţii din serie curentă)
*Candidatii au dreptul sa sustina examenul de Bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe ce se stabilesc anual de catre MECTS (Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2011, Anexa 2 la OMECTS Nr 4799/31.08.2010)

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: